Wednesday, March 20, 2013

Худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгох босго үнэ шинэчлэн батлагдлаа


Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ"-ийг шинэчлэн баталлаа. 

Энэ тогтоолоор батлагдсан босго үнийг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөн ажиллахыг бүх шатны Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгалаа. 

Шинэчлэн баталсан босго үнийг доорх линкээс татаж авч танилцана уу.
http://www.legalinfo.mn/annex/details/5792?lawid=9084

No comments:

Post a Comment